25 Lutego 2020

Wykaz punktów kontroli granicznej

Wykaz polskich punktów kontroli granicznej (PKG), w których przeprowadzana jest graniczna kontrola fitosanitarna

List of Polish Border Control Posts (BCP), where phytosanitary border control is conducted

 

WYJAŚNIENIA SKRÓTÓW UŻYTYCH W TABELI

EXPLANATIONS OF ABBREVIATIONS USED IN THE TABLE:

 

Typ transportu / Type of transport:

R – transport drogowy / road transport;

F – transport  kolejowy / railway transport;

P – port;

A – lotnisko / airport

 

Kategorie kontrolowanych towarów

Categories of goods and specifications:

P – rośliny / plants;

PP – produkty roślinne / plant products;

PP(WP) – produkty roślinne (produkty drewniane) / plant products (wood products),

OO – inne / other

 

Punkt kontroli granicznej/ Border Control Post

Dane kontaktowe/

Contact details

Kod w systemie TRACES/ TRACESCode

Typ transportu/

Type of transport

Kategorie kontrolowanych towarów/Categories of goods and specifications

BEZLEDY

11-200 Bartoszyce

tel. (+48) 89 761 6532;

fax. (+48) 89 761 65 33

 

8.00-20.00 Pon. –Nd./Mon-Sun

 

PL BEZ 3

R

P, PP, PP(WP), OO

BOBROWNIKI

16-042 Bobrowniki
tel.: (+48) 85 718-03-46
fax:  (+48) 85 718-03-46

 

8.00-20.00 Pon., Śr., Pt./Mon, Wed, Fri
8.00-18.00 Wt., Czw., Sob./Tue,Thu,Sat
8.00-18.00 Nd. iświęta/Sun & Holiday

 

PL BOB 3

R

P, PP, PP(WP), OO

BRANIEWO

ul. Pl. Piłsudskiego 2
14-500 Braniewo
tel.:  (+48) 55 243-56-30
fax: (+48) 55 243-22-811

 

7.30-15.30 Pon.- Pt./Mon-Fri,

Sb. – Nd. Na wezwanie/On call Sat-Sun

 

PL BRA 2

F

P, PP, PP(WP), OO

DOROHUSK

Terminal  kolejowy i drogowy/Railway and car terminal

22-175 Dorohusk

tel./fax: (+48) 82 56617 10

 

8.00-20.00 Pn. – Nd./Mon-Sun.

 

PL DOR 3

R

PP(WP), OO

F

PP(WP), OO

ELBLĄG

ul. Żuławska 2e
82-300 Elbląg
tel.: (+48) 55 234-01-95
fax: (+48) 55 235-67-60

 

7.30-15.30 Pon. – Pt./Mon-Fri

 

PL ELB

P

P, PP, PP(WP), OO

GDAŃSK

ul. Oliwska 21/23
80-563 Gdańsk
tel.: (+48) 58 343-15-78
fax: (+48) 58 343-77-81

 

7.30-19.30 Pon. – Nd./Mon-Sun

 

PL GDN 1

P

P, PP, PP(WP), OO

 

GDYNIA

ul. Indyjska 13
81-336 Gdynia
tel.: (+48) 58 620-40-92
fax: (+48) 58 621-73-19

8.00-20.00 Pon. – Nd./Mon-Sun

 

PL GDY 1

P

P, PP, PP(WP), OO

HREBENNE

Budynek 8 i 9/Building 8 and 9

22-680 Lubycza Królewska

tel: (+48) 83 375 20 82

og-

 

8.00-15.00 Pon. – Nd./Mon-Sun

 

PL HRE 3

R

P, PP, PP(WP), OO

HRUBIESZÓW

ul. Nowa 106

22-500 Hrubieszów

tel./fax: (+48) 696 23 70

 

8.00-16.00 Pon. – Nd./Mon-Sun

 

PL HBZ 3

F

PP, PP(WP), OO

KOBYLANY

TK w Kobylanach

ul. Słoneczna,

21-540 Małaszewicze

tel.: (+48) 83 375 13 21

 

7.00-19.00 Pon. – Nd./Mon-Sun

 

PL TKO 2

F

P, PP, PP(WP), OO

KORCZOWA

37-552 Młyny

tel./fax (+48) 16 628-19-34

 

24/7

PL KOC 3

R

P, PP, PP(WP), OO

KOROSZCZYN

TS Koroszczyn

21-550 Terespol

Tel.: (+48) 83 375 20 81

 

24h/7

PL KOR 3

R

P, PP, PP(WP), OO

KUŹNICA

ul. Grodzieńska 4,

16-123 Kuźnica

tel. / fax: (+48) 85 722 43 55,

e-mail: og-

8.00-20.00 Pon.  – Nd./Mon-Sun

PL KUB 3

R

P, PP, PP(WP), OO

F

PP, PP(WP), OO

MEDYKA

37-732 Medyka

tel./fax (+48) 16 672-89-04

 

Pon. – Nd. Na wezwanie/On call Mon-Sun

 

PL MED 3

F

PP, PP(WP)

RZESZÓW

36-002 Jasionka 942

tel. (+48) 16 628-19-34

 

Pon. – Nd. nawezwanie/ On call Mon-Sun

 

PL RZE 4

A

P, PP, PP(WP), OO

SIEMIANÓWKA

ul. Szkolna 2,
17-220 Narewka
tel.:  (+48) 85 655 00 70
tel. kom: 729 053 639 

7.00-19.00 Pon. – Nd./Mon-Sun

 

PL SIE 2

F

PP, PP(WP), OO

SZCZECIN

ul. Bytomska 14
70-603 Szczecin
tel. (+48) 91 462-48-32
fax (+48) 91 462-50-22

 

7.30-19.30 Pon. – Nd./Mon-Sun

 

PL SZZ 1

P

P, PP, PP(WP)

ŚWINOUJŚCIE

ul. Dworcowa 1
72-602 Świnoujście
tel. (+48) 91 321-50-26

 

7.30-15.30 Pon. = Pt./Mon-Fri,

 

PL SWI 1

P

P, PP, PP(WP)

WARSZAWA

Wirażowa 35

02-158 Warszawa

tel./fax (+48) 22 606-93-03
tel./fax (+48) 22 606-93-04

 

7.30-15.30 Pon.- Pt./Mon-Fri

 

PL WAW 4

A

P, PP, PP(WP), OO