Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

PIORIN

Biuro Nasiennictwa

 

Anna Kraśniewska
Dyrektor Biura
tel. 22 652-92-96

Kierowanie pracami Biura Nasiennictwa

   
   

Wiesława Kowalczyk
Główny specjalista
tel. 22 652-93-18

Ocena, obrót i etykietowanie materiału szkółkarskiego.

Kontrola GMO w zakresie objętym kompetencjami Inspekcji.
Koordynacja prac związanych z ZSIORiN w obszarze związanym z nasiennictwem.

   

Magdalena Czarny
Główny specjalista
tel. 22 652-93-15

Pobieranie prób i ocena laboratoryjna materiału siewnego.

Akredytacja próbobiorców i laboratoriów.

Etykietowanie i plombowanie materiału siewnego.

   

Ewa Sadowska

Główny specjalista

tel. 22-652-93-16

 

Ocena polowa materiału siewnego.

Pobieranie prób i ocena sadzeniaków ziemniaka.

Akredytacja kwalifikatorów .

Ocena tożsamości i czystości odmianowej.

Kontrola upraw winorośli.

   

Lidia Wysocka

specjalista

tel. 22-652-93-45

Obrót materiałem siewnym.

Ewidencja przedsiębiorców i rolników i dostawców.

Wytwarzanie materiału rozmnożeniowego i nasadzeniowego. 
   

Bożena Gajewska

Główny specjalista

tel. 22-652-93-50

Kontrola GMO w zakresie objętym kompetencjami Inspekcji.

   

Bogusław Dziubek

Radca prawy

tel. 22-652-93-17

Skargi, wnioski, pomoc prawna z zakresu zadań realizowanych przez Biuro Nasiennictwa, w tym kontroli GMO w zakresie objętym kompetencjami Inspekcji.

 

Zgłoś błąd