Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

PIORIN

Biuro Dyrektora Generalnego

 

Kalina Kłobukowska
tel. 22 652-93-13
Dyrektor Biura
   

Agnieszka Szymańska
Specjalista

tel. 22 652-93-39

Stanowisko ds. osobowych i socjalnych

Klaudia Baranowska
Specjalista

tel. 22 652-93-39

Stanowisko ds. osobowych i socjalnych
Stanowisko ds. BHP i PPoż. -
   
Wydział Organizacyjno-Prawny
Wioletta Borwańska
Główny specjalista
tel. 22 652-93-38
Naczelnik Wydziału

Kamil Krajewski

tel. 22 652-93-19

Radca prawny
Grzegorz Miałkowski
tel. 22 652-92-90
 
Elżbieta Szysz
tel. 22 652-92-90
 
 
Wydział Informatyki

Marcin Gajewski

tel. 652-92-93

Naczelnik Wydziału
Wojciech Baćmaga
tel. 22 623-21-06
Administrator Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Ochronie Roślin i Nasiennictwie
Michał Dobrowolski
tel. 22 623-24-47
administrator baz danych, administrator sieci
Tomasz Leszczyński
tel. 22 623-26-45
administracja domeną piorin.gov.pl, serwerami pocztowymi
   
Wydział finansowy

Bożena Jaźwińska

tel. 22 652-93-36

Główna księgowa

Halina Wawrzyniak

tel. 22 652-93-37

Główny specjalista

Małgorzata Mickiewicz

tel. 22 652-93-34

Główny specjalista

 

Zgłoś błąd