Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

laboratorium wojewódzkie - wiorin koszalin

ul. Przemysłowa 4, 75-216 Koszalin


tel.: 94 343-31-96, 343-26-39, fax.: 94 343-33-03

 

Jadwiga Wydziałkowska
Kierownik Laboratorium Wojewódzkiego, bakteriolog i mikolog

 

Teresa Zawiślak
Główny specjalista ds. mikologii i herbologii

 

Ewa Trojanowska
Główny specjalista ds. wirusologii i entomologii

 

Alicja Zielińska-Murzyn

Główny specjalista ds. nematologii i badań molekularnych, pełnomocnik ds. jakości

 

Alicja Ryfun
Główny specjalista ds. entomologii i badań molekularnych

 

Justyna Lisowska
Starszy specjalista ds. bakteriologii i wirusologii

 

Lidia Parczewska
Specjalista ds. bakteriologii i nematologii

 

Monika Rasiak
Specjalista ds. wirusologii i mikologii

 

Stanisława Sobolewska
Główny specjalista ds. oceny nasion

Helena Zaborowska
Specjalista ds. oceny nasion

 

Monika Segień
Specjalista ds. oceny nasion

 
Agnieszka Fryt
Starszy asystent
ds. oceny nasion
 

Iwona Świergalska

Asystent ds. bakteriologii i wirusologii

 

Jolanta Lichwała

Asystent ds. wirusologii i mikologii

 

Marzena Wasiniewska

Asystent ds. bakteriologii i nematologii

 

Działalność laboratoryjna

Laboratorium Wojewódzkie w Koszalinie wykonuje badania roślin, produktów roślinnych i przedmiotów mające na celu wykrycie i identyfikację organizmów szkodliwych. Stanowi ono wiodącą jednostkę diagnostyczną Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa na terenie województwa zachodniopomorskiego. W swojej strukturze posiada część fitosanitarną i nasienną.
Od 2007 roku Laboratorium posiada system zarządzania zgodny z wymaganiami międzynarodowej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”, potwierdzony certyfikatem akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji (AB 989), który gwarantuje profesjonalne wykonywanie analiz laboratoryjnych. Usługi świadczone przez nasze laboratorium reprezentują wysoki standard jakości i są ukierunkowane na dostarczanie rzetelnych i niepodważalnych wyników badań. Powyższe cele laboratorium realizuje poprzez stosowanie uznanych metod badawczych, nowoczesnej aparatury laboratoryjnej, wysokie kwalifikacje i kompetencje personelu, przy jednoczesnym zapewnieniu stałej gotowości do współpracy z klientem.
 

Certyfikat akredytacji Laboratorium  
Zakres akredytacji Laboratorium
Polityka jakości Laboratorium
Wykaz metod badań stosowanych w Laboratorium

Zgłoś błąd