Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

PIORIN

laboratorium wojewódzkie - wiorin koszalin

ul. Przemysłowa 4, 75-216 Koszalin


tel.: 94 343-31-96, 343-26-39, fax.: 94 343-33-03

 

Jadwiga Wydziałkowska
Kierownik Laboratorium Wojewódzkiego, bakteriolog i mikolog

 

Teresa Zawiślak
Główny specjalista ds. mikologii, nematologii i herbologii

 

Ewa Trojanowska
Główny specjalista ds. wirusologii i entomologii

 

Alicja Zielińska-Murzyn

Główny specjalista ds. nematologii i badań molekularnych, pełnomocnik ds. jakości

 

Alicja Ryfun
Główny specjalista ds. entomologii i badań molekularnych

 

Justyna Lisowska
Starszy specjalista ds. bakteriologii i wirusologii

 

Marzena Wasiniewska

Starszy asystent ds. bakteriologii i nematologii

 

Lidia Parczewska
Specjalista ds. bakteriologii i nematologii

 

Marlena Paprocka

 Starszy asystent

 

Stanisława Sobolewska
Główny specjalista ds. oceny nasion

Monika Segień
Starszy specjalista ds. oceny nasion i herbologii

 
Agnieszka Fryt
Specjalista
 ds. oceny nasion
 

Iwona Świergalska

Starszy asystent ds. bakteriologii i wirusologii

 

Patrycja Popowska

Starszy asystent

 

Filip Wawrzyniak

Starszy asystent

 

Marek Rzepka

Ekspert ds. reorganizacji laboratorium

 

 

Działalność laboratoryjna

Laboratorium Wojewódzkie w Koszalinie wykonuje badania roślin, produktów roślinnych i przedmiotów mające na celu wykrycie i identyfikację organizmów szkodliwych. Stanowi ono wiodącą jednostkę diagnostyczną Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa na terenie województwa zachodniopomorskiego. W swojej strukturze posiada część fitosanitarną i nasienną.
Od 2007 roku Laboratorium posiada system zarządzania zgodny z wymaganiami aktualnej międzynarodowej normy PN-EN ISO/IEC 17025 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”, potwierdzony certyfikatem akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji (AB 989), który gwarantuje profesjonalne wykonywanie analiz laboratoryjnych. Usługi świadczone przez nasze laboratorium reprezentują wysoki standard jakości i są ukierunkowane na dostarczanie rzetelnych i niepodważalnych wyników badań. Powyższe cele laboratorium realizuje poprzez stosowanie uznanych metod badawczych, nowoczesnej aparatury laboratoryjnej, wysokie kwalifikacje i kompetencje personelu, przy jednoczesnym zapewnieniu stałej gotowości do współpracy z klientem.
 

Certyfikat akredytacji Laboratorium  
Zakres akredytacji Laboratorium
Polityka jakości Laboratorium
Wykaz metod badań stosowanych w Laboratorium

Zgłoś błąd