08 Czerwca 2018

WDZIĘCZNI BOHATEROM Drukuj

5 czerwca 2018 br. MON ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację programu pod hasłem „Wdzięczni Bohaterom”. Jest skierowany do organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Celem konkursu jest upamiętnienie bohaterskich walk Powstania Warszawskiego oraz pomoc żołnierzom II wojny światowej, żołnierzom polskiego podziemia niepodległościowego, w szczególności Powstańcom Warszawskim poprzez bieżące wsparcie ich w codziennym życiu.

Otwarty konkurs ofert składa się z trzech szczegółowo opisanych zadań:

1. Młodzież wspiera Powstańców Warszawskich,

2. Uczniowie poznają Bohaterów Powstania Warszawskiego,

3. Wszyscy pomagamy Bohaterom.

 Termin zgłaszania ofert mija 26 czerwca 2018. Zadania będą realizowane od 16 lipca do 28 grudnia 2018.            Realne wsparcie dla Powstańców, będzie możliwe już  przed 1 sierpnia br.

Regulamin konkursu można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej - http://bip.mon.gov.pl/ogloszenia/tresci/inne/otwarte-konkursy-ofert/aktualne-ogloszenia-1025479/otwarty-konkurs-ofert-nr-ew-62018owzs-103254768v/       i na www.mon.gov.pl