18 Kwietnia 2018

Podziekowanie dla WIORiN w Koszalinie Drukuj

Laboratorium Wojewódzkie WIORiN w Koszalinie, zgodnie z zasadami postępowania przy prowadzeniu badań laboratoryjnych roślin, produktów roślinnych i przedmiotów na obecność organizmów szkodliwych, po zakończeniu badań próbek, z których pobrano materiał do badań i nie stwierdzono występowania organizmów szkodliwych oraz po upływie obowiązkowego, jednomiesięcznego  okresu przechowywania w magazynach, corocznie przekazuje nieodpłatnie próbki bulw ziemniaków na cele dobroczynne, do Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Koszalińskie. W związku z tym Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Koszalinie otrzymał od Zarządu Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta podziękowanie za tę formę pomocy.