30 Kwietnia 2018

Doskonalimy się dla Was Drukuj

W dniu 27 kwietnia br. W siedzibie WIORiN w Koszalinie odbyły się warsztaty doskonalące pt. „Nowa norma EN ISO/IEC 17025:2017 dokumentacja systemu zarządzania wg. nowych wymagań” przeprowadzone przez CE2 Centrum Edukacji M. Dziewa, E. Tarnas – Szwed Sp. j.  z Lublina. W warsztatach uczestniczyli pracownicy laboratoriów wojewódzkich WIORiN-ów w Koszalinie, Gorzowie Wielkopolskim i Poznaniu. Celem warsztatów było poszerzenie wiedzy z zakresu systemu zarządzania w laboratorium, zgodnego    z nowym wydaniem normy PN- EN ISO/IEC 17025:2018-02 określającej „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”.  Założenia nowego wydania normy regulują m.in. wymagania dotyczące kompetencji, bezstronności i spójności działania laboratoriów i mają zastosowanie do wszystkich organizacji, które przeprowadzają działania laboratoryjne. Ostateczny termin wdrożenia wszystkich wymagań ww. normy i potwierdzenie kompetencji laboratorium, w wyniku oceny przez Polskie Centrum Akredytacji przypada na koniec listopada 2020 roku.