18 Kwietnia 2014

Wymagania specjalne

Zgodnie z założeniami systemu kontroli zdrowotności ziemniaków, które są przedmiotem obrotu w obrębie Unii Europejskiej (w tym i w Polsce), wymagane jest przestrzeganie przez Państwa Członkowskie jednolitych, ustalonych przepisami, wymagań.

Wymagania te określone zostały w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych (treść dostępna tutaj).