28 Maja 2019

Laboratoria Referencyjne

Laboratoria referencyjne Unii Europejskiej ds. agrofagów roślin

Przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 przewidują ustanowienie laboratoriów referencyjnych Unii Europejskiej ds. agrofagów roślin. Zadaniem tych laboratoriów będzie przede wszystkim zapewnienie jednolitości metodyk badawczych stosowanych przez laboratoria urzędowe, wyznaczonych w państwach członkowskich  zgodnie z art. 37 ust. 1 ww. rozporządzenia (UE) 2017/625.

 

Treść rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2018/631 z dnia 07.02.2018 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 poprzez ustanowienie laboratoriów referencyjnych Unii Europejskiej ds. agrofagów roślin dostępna jest tutaj.

Pliki do pobrania

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/631 z dnia 7 lutego 2018 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 poprzez ustanowienie laboratoriów referencyjnych Unii Europejskiej ds. agrofagów roślin