28 Maja 2019

Informacje ogólne

Od połowy grudnia 2019 r. w krajach Unii Europejskiej będzie obowiązywało nowe prawo w zakresie zdrowia roślin. Zmiana wpłynie na produkcję roślinną i obrót roślinami, produktami roślinnymi i przedmiotami, w tym także nasiennictwo i obrót materiałem siewnym.

Podstawy prawne w tym zakresie zawarte zostały w rozporządzeniu 
PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO i RADY (UE) 2016/2031 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin oraz w rozporządzeniu PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin. 

 

Podstawowe akty prawne regulujące nowe prawo UE w zakresie zdrowia roślin:

  1. rozporządzenie nr 2016/2031 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin,
  2. rozporządzenie nr 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin.

 

Obecnie zarówno na poziomie UE jak również w kraju, prowadzone są prace nad przepisami wykonawczymi i delegowanymi do w/w rozporządzeń.

 

Szczegółowe przepisy regulujące poszczególne obszary jak np. rejestracja podmiotów profesjonalnych, wydawanie paszportów roślin, przepisy importowe, itp. dostępne są w odpowiednich działach, które można znaleźć tutaj.

Pliki do pobrania

Nowe regulacje prawne z zakresu zdrowia roślin - prezentacja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin
Wpływ nowych przepisów UE na prawodawstwo w zakresie fitosanitarnym - prezentacja Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa
Opis procedury rejestracji oraz zasady wydawania paszportów roślin. Prezentacja wygłoszona na spotkaniu z przedstawicielami sklepów wielkopowierzchniowych