28 Maja 2019

Informacje ogólne


Od połowy grudnia 2019 r. w krajach Unii Europejskiej będzie obowiązywało nowe prawo w zakresie zdrowia roślin. Tutaj mogą Państwo zapoznać się z podstawowymi informacjami w tym zakresie.
Więcej
28 Maja 2019

Zatwierdzone akty prawne


Wykaz aktów prawnych, które zostały zatwierdzone przez Komisję Europejską i będą obowiązywać po 14 grudnia 2019 r.
Więcej
28 Maja 2019

Rejestracja podmiotów profesjonalnych i wydawanie paszportów roślin


Podstawowe informacje w zakresie obowiązku wpisu do rejestru przedsiębiorców profesjonalnych oraz zasad wydawania paszportów roślin.
Więcej
28 Maja 2019

Wymagania importowe


Wraz z wejściem w życie nowych przepisów w zakresie zdrowia roślin, zmianie ulegną również zasady importu towarów na teren UE.
Więcej
28 Maja 2019

Laboratoria Referencyjne


Nowe prawo unijne w zakresie zdrowia roślin ustanowi laboratoria referencyjne ds. agrofagów roślin.
Więcej
28 Maja 2019

Zadaj pytanie oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania (FAQ)


Jeżeli mają Państwo pytania w zakresie zasad, które będą obowiązywały wraz z wejściem nowych przepisów unijnych, tutaj można wysłać do nas swoje zapytanie.
Więcej