Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

PIORIN

ZAKRES BADAŃ

 

    

Ocenę laboratoryjną materiału siewnego dokonuje się zgodnie z metodyką określoną przez

Międzynarodowy Związek Oceny Nasion ISTA (International Seed Testing Association ISTA).

Wszystkie badania wykonywane przez Laboratorium Oceny Nasion zostały określone w Liście metod badań Laboratorium Oceny Nasion.

 

Badania w Laboratorium Oceny Nasion wykonywane są po złożeniu przez Zlecającego wniosku lub zlecenia.

Ceny za badania w Laboratorium są cenami urzędowymi, ustalonymi przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, nie mogą być negocjowane i nie zależą od liczby zlecanych analiz.

Zgłoś błąd