Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

PIORIN

SZKOLENIA

 

Laboratorium Oceny Nasion przeprowadza szkolenia z zakresu oceny laboratoryjnej materiału siewnego oraz pobierania prób materiału siewnego zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia MRiRW z 25 stycznia 2019 w sprawie szkoleń z zakresu oceny materiału siewnego, wymagań do wykonywania tej oceny oraz nadzoru i kontroli pracy podmiotów dokonujących tej oceny (Dz.U. 2019, poz. 359):

 - szkolenie podstawowe dla analityków nasiennych w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych materiału siewnego poszczególnych grup roślin

- szkolenia doskonalące dla analityków nasiennych w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych materiału siewnego

- szkolenia podstawowe dla próbobiorców materiału siewnego

- szkolenia doskonalące dla próbobiorców materiału siewnego

Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu proszone są o kontakt e-mailowy lub telefoniczny tel. 61 8605 916, 941.

 

Laboratorium  Oceny Nasion przeprowadza badania biegłości laboratoriów urzędowych i laboratoriów akredytowanych.

Osobą odpowiedzialną za harmonogram badań, organizację i opracowanie wyników jest Kierownik LON – Irena Gera (  , tel. 61 8605 940)

Zgłoś błąd