Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

PIORIN

INFORMACJE OGÓLNE

Laboratorium Oceny Nasion Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu:

  1. wykonuje ocenę laboratoryjną materiału siewnego w obrocie krajowym oraz w obrocie międzynarodowym wydając odpowiednią dokumentację;
  2. sprawuje nadzór nad podmiotami akredytowanymi lub upoważnionymi do oceny laboratoryjnej materiału siewnego, pobierania próbek materiału siewnego oraz wydruku etykiet do materiału siewnego;
  3. przeprowadza szkolenia z zakresu oceny laboratoryjnej materiału siewnego oraz pobierania prób materiału siewnego.

 

 

Kontakt z Laboratorium Oceny Nasion

e-mail:

tel. 061/ 8605 940 (Kierownik LON – Irena Gera)

tel./fax 061 8605 916 (Sekretariat LON)

tel. 061/ 8605 941, 8605 942 (Biuro LON – informacja nt. wyników badań)

tel. 061/ 8605 933 (Pokój przyjmowania próbek nasion do badań)

Przyjmowanie próbek nasion do badań: 7.30 – 14.30

Zgłoś błąd