Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

AKREDYTACJE

 

Laboratorium Oceny Nasion

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin

i Nasiennictwa w Poznaniu

 

 

 

 

Prowadząc swoją działalność Laboratorium zobowiązuje się do postępowania zgodnie z zasadami profesjonalnej praktyki oraz zapewnienia wysokiej jakości wykonywanych badań. Wdrożony w Laboratorium System Zarządzania Jakością jest zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025: 2005 oraz Standardem Akredytacyjnym ISTA.

Cele, które Laboratorium Oceny Nasion stawia sobie do realizacji zawarte są w Polityce Jakości

Laboratorium Oceny Nasion od roku 2000 posiada akredytacje Międzynarodowego Związku Oceny Nasion ISTA. W 2010 roku otrzymało akredytację Polskiego Centrum Akredytacji.

Jakość badań wykonywanych w Laboratorium Oceny Nasion potwierdzona jest udziałem w międzynarodowych badaniach porównawczych (patrz Badania międzylaboratoryjne) organizowanych przez Międzynarodowy Związek Oceny Nasion (ISTA) zgodnie z planem dostarczonym przez Sekretariat ISTA (PT Programme Plan)

 

 

Laboratorium monitoruje poziom zadowolenia klienta i stopień spełnienia jego oczekiwań poprzez uzyskiwanie informacji zwrotnych w postaci ankiet oraz zapisów uwag i opinii klientów. Dane te są analizowane i wykorzystywane do doskonalenia Systemu Zarządzania, działalności w zakresie badań i obsługi klienta.

 

 

 

 

Zgłoś błąd