Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Pracownicy


 

 

Anna Misiuk

Kierownik Laboratorium Wojewódzkiego

tel. 61 860-59-08

Renata Obuchowicz
Główny specjalista

tel. 61 860-59-30

Beata Bartkowiak
Starszy specjalista

tel. 61 860-59-06

Magdalena Czubińska
Starszy specjalista

tel. 61 860-59-06

Marek Dziedzic
Starszy specjalista

tel. 61 860-59-06

Joanna Mańczak

specjalista

tel. 61 860-59-06

Alina Marciniak

Starszy specjalista

tel. 61 860-59-30

Ewa Kiryjczuk

robotnik laboratoryjny

tel. 61 860-59-32

Krzysztof Kobielski

starszy rzemieślnik specjalista

tel. 61 860-59-32

Joanna Korczewska

specjalista

tel. 61 860-59-07/09

Agnieszka Dolata

specjalista

tel. 61 860-59-06

Anna Gumna

Asystent

tel. 61 860- 59-06

Marzena Kukurenda

Sprzątaczka laboratoryjna

tel. 61 860- 59 -32

Klaudia Sworacka

Asystent

tel. 61-860-59-06

Katarzyna Ptaszkowska

Asystent

tel. 61-860-59-06
Zgłoś błąd