Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Akredytacja

Laboratorium Wojewódzkie wykonuje badania roślin, produktów roślinnych i przedmiotów mające na celu wykrycie i identyfikację organizmów szkodliwych. Sposób prowadzenia badań gwarantuje zapewnienie wiarygodności i obiektywności badań oraz spełnienie wymagań i oczekiwań naszych Klientów,organu akredytującego, jak również spełnienie wymagań prawnych.

Laboratorium wdrożyło System Zarządzania, spełniający wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 w zakresie planowania, przygotowywania i realizacji wszystkich analiz.

Dnia 5.11.2007 Laboratorium otrzymało certyfikat akredytacji AB 845 przyznany przez Polskie Centrum Akredytacji.

Akredytowana działalność określona została w Zakresie Akredytacji.

 

 

 

Zgłoś błąd