Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

PIORIN

Akredytacja

Laboratorium Wojewódzkie wykonuje badania roślin, produktów roślinnych i przedmiotów mające na celu wykrycie i identyfikację organizmów szkodliwych. Sposób prowadzenia badań gwarantuje zapewnienie wiarygodności i obiektywności badań oraz spełnienie wymagań i oczekiwań naszych Klientów, organu akredytującego, jak również spełnienie wymagań prawnych.

Laboratorium posiada wdrożony System Zarządzania zgodny z wymaganiami międzynarodowej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących.

Od dnia 5.11.2007 Laboratorium posiada certyfikat akredytacji AB 845 przyznany przez Polskie Centrum Akredytacji, który stanowi formalne potwierdzenie kompetencji w zakresie wykonywanych badań.

Akredytowana działalność określona została w Zakresie Akredytacji.

 

 

 

Zgłoś błąd