28 Marca 2019

Zebranie Polskiego Związku Producentów Kukurydzy w siedzibie WIORiN w Poznaniu Drukuj

W dniu 21 marca 2019 r. w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu odbyło się  Zebranie Polskiego Związku Producentów Kukurydzy, na które został zaproszony Dział Nadzoru Nasiennego Wojewódzkiego  Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu. Zebranie otworzył Prezes Rady Związku prof. dr. hab. Tadeusz Michalski. Po powołaniu Przewodniczącego Zebrania i Komisji Wnioskowej głos zabrał Adam Błochowiak, który powitał zebranych i życzył owocnych obrad. W dalszej kolejności Maria Szczepanek – kierownik Działu Nadzoru Nasiennego wygłosiła wykład poświęcony „Nasiennictwu Wielkopolskiemu w 2018 r.” oraz „Kontroli upraw GMO  - nowemu zadaniu PIORiN”. W części dotyczącej Nasiennictwa Wielkopolskiego zebrani zapoznali się ze strukturą upraw nasiennych roślin rolniczych w kraju i Wielkopolsce w 2018 r.  ze szczególnym uwzględnieniem plantacji kukurydzy. Omówiony został udział ilości i powierzchni plantacji nasiennych roślin rolniczych, w tym kukurydzy   w Wielkopolsce w stosunku do kraju  w latach 2013-2018. Ponieważ kontrola upraw GMO – nowe zdanie PIORiN dotyczy zarówno  materiału siewnego kukurydzy – pobieranie prób z obrotu w ramach monitoringu  i plantacji  produkcyjnych i nasiennych  kukurydzy – pobieranie prób materiału roślinnego, dlatego celowe było zapoznanie uczestników z powyższym zagadnieniem. Po wykładzie odbyła się dyskusja dotycząca głównie  kontroli upraw GMO. Na koniec spotkania prof. dr hab. Stefan Pruszyński  wygłosił wykład nt. „Aktualnych problemów w ochronie roślin”.