15 Lutego 2021

ZAKOŃCZYŁA SIĘ KONFERENCJA OCHRONY ROŚLIN – 61. SESJA NAUKOWA IOR-PIB Drukuj

Konferencja Ochrony Roślin – 61. Sesja Naukowa IOR-PIB odbyła się w dniach 10‑12.02.2021 r. w Poznaniu. Kończąc Sesję Prof. Marek Mrówczyński podkreślił, że mimo trwającej pandemii, która wymusiła w tym roku przeprowadzenie Konferencji w trybie online odnotowano wyjątkowe zainteresowanie ze strony uczestników oraz mediów. W Sesji wzięło udział 570 uczestników a zasięg w mediach społecznościowych był na poziomie 10 000 obserwujących. Wojewódzki Inspektor Adam Błochowiak udzielił wywiadu jednemu z patronów medialnych Konferencji – Radiu Poznań.

Zainteresowanie cieszy tym bardziej, iż w tym wyjątkowym roku poruszane były tematy niezwykle interesujące Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa ze względu na wprowadzanie przez Komisję Europejską „Europejskiego Zielonego Ładu”, którego jednym z planów jest strategia „Od pola do stołu” ang. „From field to fork” zakładająca m in. zmniejszenie zużycia środków ochrony roślin o 50%. To właśnie tym zagadnieniom poświęcona została znakomita większość referatów:

  • Strategie KE a ochrona roślin,
  • Innowacje w ochronie roślin,
  • Metody biologiczne,
  • Bezpieczeństwo żywności i środowiska,
  • Adiuwanty 23% VAT a Strategie KE,
  • Odmiany odporne i tolerancyjne a Strategie KE,
  • Wspomaganie decyzji w ochronie roślin,
  • Działalność PIORiN w świetle Strategii KE;

Wsparcie ze strony osób ze świata nauki jest niezwykle istotne w obliczu opisywanych powyżej nowych strategii. W tym kontekście niezmiernie interesujące były wykłady dotyczące adiuwantów, których badania dowodzą, że stosowanie ich podczas zabiegów umożliwia zmniejszenie dawki środka ochrony roślin właśnie o 50%. Nadzieję na możliwość osiągnięcia zakładanych celów dają też badania związane metodami biologicznymi ochrony roślin a także tworzenie odmian odpornych na agrofagi i tolerancyjnych dla trudnych warunków klimatycznych.

Ze swej strony Inspekcja także miała możliwość podzielenia się działaniami podejmowanymi w obliczu nowych przepisów i wprowadzanych nowych strategii w osobnym panelu poświęconym tylko zagadnieniom PIORiN. Mowa przede wszystkim o wykorzystywaniu metod teledetekcji w ocenie zachwaszczenia plantacji lub w procesie kwalifikacji materiału siewnego.

Połączenie działań tak wielu instytucji daje możliwość optymistycznego spojrzenia na pozytywną realizację założonych w nowych strategiach Unii Europejskiej celów.

 

Autor tekstu i zdjęć: dr inż. Paulina Migdalska-Kustosik

 

Wszelkie treści zamieszczone na tej stronie internetowej (teksty, zdjęcia itp.) podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim  i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019, poz. 1231 z późn. zm.). WIORiN wyraża zgodę na wykorzystanie całości lub części powyższej informacji, pod warunkiem podania źródła i odnośnika do adresu strony internetowej http://piorin.gov.pl/wiorin/wielkopolskie