06 Czerwca 2019

Szkolenie pracowników WIORiN w Poznaniu Drukuj

W dniu 28 maja 2019 roku w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu odbyło się szkolenie poświęcone omówieniu zagadnień związanych z oceną polową materiału siewnego, kontrolą upraw pod kątem obecności GMO oraz kontrolą materiału siewnego kategorii handlowy. W szkoleniu wzięli udział pracownicy delegatur i oddziałów WIORiN w Poznaniu, którzy wykonują powyższe zadania. Szkolenie otworzył Wojewódzki Inspektor Adam Błochowiak. Witając uczestników szkolenia przybliżył pracownikom Wojewódzkiego Inspektoratu zagadnienia związane z przygotowaniami Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa do wdrażania strategii innowacyjności i zastosowania nowoczesnych narzędzi w realizacji zadań kontrolnych, które w przyszłości ułatwią i uczynią sprawniejszą realizację zadań Inspekcji. Zadania powyższe będą realizowane w ramach projektu „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” - Gospostrateg.   

Wykład z zakresu zagadnień dotyczących oceny polowej materiału siewnego roślin rolniczych ze szczególnym uwzględnieniem oceny polowej gryki – gatunku tradycyjnego, który zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami może być poddany urzędowej ocenie oraz kontroli pracy akredytowanych kwalifikatorów wygłosiła Agnieszka Sip – główny specjalista w Dziale Nadzoru Nasiennego.

Aleksandra Żurawska Kordeczka – starszy specjalista w Dziale Nadzoru Nasiennego omówiła zasady przeprowadzania kontroli upraw kukurydzy rzepaku i soi pod kątem obecności organizmów genetycznie zmodyfikowanych zwracając szczególną uwagę na pobieranie  próbek z materiału roślinnego oraz dokumentowanie czynności kontrolnych.

Zagadnienia związane z kontrolą w obrocie materiału siewnego kategorii handlowy omówiła Maria Szczepanek – kierownik Działu Nadzoru Nasiennego.

W dalszej części odbyły się warsztaty i dyskusja podczas, której uczestnicy szkolenia analizowali problemy związane z prowadzeniem oceny polowej materiału siewnego oraz kontrolą upraw GMO.