16 Września 2019

SOJA ROŚLINĄ PRZYSZŁOŚCI Drukuj

Na przełomie sierpnia i września na terenie Wielkopolski odbyły się dwa spotkania polowe połączone z konferencjami mające na celu popularyzację i promocję upraw soi wśród wielkopolskich rolników. W obu tych wydarzeniach udział brali przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu oraz komórek terenowych WIORiN.

W dniu 22 sierpnia  br. odbył się „Dzień Soi i Kukurydzy w powiecie śremskim”, który został zorganizowany przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych i Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Podczas części konferencyjnej wykład na temat „Problemów uprawy soi w warunkach zmieniającego klimatu” wygłosił prof. dr hab. Jerzy Nawracała z Katedry Genetyki i Hodowli Roślin Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, natomiast mgr inż. Agnieszka Osiecka z COBORU w Słupi Wielkiej dokonała prezentacji wyników prac doświadczalnych prowadzonych w ramach Inicjatywy Białkowej COBORU  oraz rekomendacji odmian pod względem przydatności do uprawy na terenie województwa wielkopolskiego. Po części seminaryjnej uczestnicy spotkania mieli możliwość zwiedzania poletek demonstracyjnych z odmianami soi założonych w SDOO w Śremie.

W dniach 6 i 7 września br. w Nowych Skalmierzycach  w Gospodarstwie Jana Chlasty odbyło się „II Wielkopolskie Święto Soi”, którego współorganizatorem była Wielkopolska Izba Rolnicza. Honorowy patronat nad tym przedsięwzięciem objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski.  Na terenie Gospodarstwa Jana Chlasty  zostały założone poletka demonstracyjne soi różnych odmian. W drugim dniu święta odbyła się plenerowa konferencja pt.: „Soja białko przyszłości”, którą otworzył Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski. Podczas konferencji wykład na temat „Nasiennictwa soi w Wielkopolsce” wygłosiły mgr inż. Agnieszka Sip i mgr inż. Katarzyna Florczyk, które przestawiły uczestnikom spotkania zagadnienia związane z reprodukcją soi w ostatnich latach w Wielkopolsce i kraju oraz przepisy prawne, które  obowiązują przy zakładaniu plantacji nasiennych soi, a także asortyment środków ochrony roślin do ochrony tej rośliny. Wykład nawiązał również do nowego zadania PIORiN polegającego na kontroli upraw pod kątem organizmów genetycznie zmodyfikowanych, w tym także soi. Podczas tego wydarzenia uczestnicy mieli możliwość obejrzenia poletek demonstracyjnych różnych odmian soi, a także konsultacji z ekspertami w zakresie doboru odmian do uprawy oraz ochrony chemicznej i nawożenia. Łącznie w tych spotkaniach uczestniczyło około 600 osób.

 

Autor tekstu: Agnieszka Sip Główny specjalista DNN WIORiN w Poznaniu

Autorzy zdjęć: Adam Błochowiak i Katarzyna Florczyk