17 Lutego 2021

Seminarium dla próbobiorców ISTA Drukuj

W dniu 16.02.2021 r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu odbyło się seminarium poświęcone organizacji pracy i nadzoru nad próbobiorcami ISTA oraz wydawaniu etykiet OECD. W  zajęciach wzięli udział Wojewódzki Inspektor Adam Błochowiak, zastępca Wojewódzkiego Inspektora Elżbieta Strzelczyk, próbobiorcy ISTA: Andrzej Biliński, Michał Piątek, Zbigniew Wiśniewski oraz pracownicy Działu Nadzoru Nasiennego. Uczestników powitał  Adam Błochowiak, który w swojej wypowiedzi przedstawił cel spotkania podkreślając, że   organizacja PIORiN, która nastąpiła po 1 stycznia br. wprowadziła zmiany w nadzorze nad urzędowymi próbobiorcami, w tym próbobiorcami ISTA oraz wydawaniem i  wypełnianiem etykiet urzędowych, w tym  etykiet OECD. Powyższe zadania, w naszym Inspektoracie, zostały przesunięte z Laboratorium Oceny Nasion do  Działu Nadzoru Nasiennego w lipcu 2020 r. Ponieważ dla pracowników DNN jest to zadanie nowe celowym jest organizowanie spotkań mających na celu wypracowanie jak najbardziej optymalnych zasad postępowania podczas realizacji powyższych zadań. W dalszej części seminarium koleżanki z Działu Nadzoru Nasiennego: Agnieszka Sip główny specjalista, Katarzyna Pruszyńska starszy specjalista, Małgorzata Brencz starszy specjalista omówiły Zarządzenie Nr 4/2021  Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie zasad wprowadzania nadzoru nad próbobiorcami ISTA oraz organizacji wydawania dokumentacji OECD dla materiału siewnego. Zarówno w czasie jak i po wykładach wszyscy uczestnicy brali aktywny udział w dyskusji dotyczącej przede wszystkim wyposażenia próbobiorców ISTA w sprzęt i materiały potrzebne do pobierania prób, prowadzenia  nadzoru nad próbobiorcami ISTA oraz procedurami obowiązującymi podczas wydawania etykiet OECD. Wspólnie omówiono problemy występujące podczas pobierania prób ISTA i równocześnie dyskutowano nad jak najlepszymi rozwiązaniami żeby praca próbobiorcy ISTA mogła przebiegać sprawnie i żeby powyższe, ważne zadania mogły być realizowane zgodnie za wytycznymi zawartymi w Zarządzeniu Głównego Inspektora. Na zakończenie  Wojewódzki Inspektor podsumował spotkanie wykazując duże zrozumienie dla problemów związanych z próbobraniem ISTA szczególnie w obecnym okresie, kiedy próbobiorcy ISTA z Wielkopolski pomagają w wykonaniu powyższych czynności  wojewódzkim inspektoratom położonym na terenie zachodniej i środkowej części kraju, które nie dysponują jeszcze próbobiorcami z odpowiednimi kompetencjami. Wojewódzki Inspektor w swojej wypowiedzi zaznaczył, że w miarę możliwości będą realizowane wszystkie potrzeby omawiane podczas seminarium dotyczące próbobrania ISTA. 

W związku z panującą sytuacją epidemiczną seminarium odbyło się zgodnie z zasadami reżimu sanitarnego - sala dostosowana do ilości osób, zachowana odległość między uczestnikami, maseczki, płyny do dezynfekcji.

 

Autor tekstu: Maria Szczepanek

Autor zdjęć: Aleksandra Żurawska-Kordeczka

 

Wszelkie treści zamieszczone na tej stronie internetowej (teksty, zdjęcia itp.) podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim  i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019, poz. 1231 z późn. zm.). WIORiN wyraża zgodę na wykorzystanie całości lub części powyższej informacji, pod warunkiem podania źródła i odnośnika do adresu strony internetowej http://piorin.gov.pl/wiorin/wielkopolskie