04 Listopada 2019

PRAWIE 2 TONY NIELEGALNYCH ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN UJAWNIONO NA TERENIE WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Drukuj

Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu przeprowadzili jednoczesne kontrole w zakresie stosowania środków ochrony roślin oraz w zakresie obrotu środkami ochrony roślin, przy czynnym wsparciu policjantów z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. W trakcie działań kontrolnych w zabudowaniach zlokalizowanych w gospodarstwie rolnym sąsiadujących z punktem obrotu środkami ochrony roślin, ujawniono znaczne ilości nielegalnych środków ochrony roślin. Między innymi były to środki ochrony roślin zaopatrzone w etykiety w języku ukraińskim, które najprawdopodobniej zostały nielegalnie przywiezione na teren RP. Wśród zatrzymanych produktów znajdowały się także preparaty w opakowaniach z etykietami zastępczymi (prowizorycznymi), a także bez etykiet, preparaty prawdopodobnie podrobione oraz zawierające substancje zakazane do stosowania w środkach ochrony roślin na terenie UE. W sprawie prowadzone są obecnie dalsze czynności wyjaśniające wraz z Policją oraz Krajową Administracją Skarbową, która dokonała zabezpieczenia preparatów z etykietą w języku ukraińskim w związku z podejrzeniem przemytu.

Warto przypomnieć, że na terenie Rzeczypospolitej Polskiej mogą być sprzedawane oraz stosowane jedynie środki ochrony roślin posiadające zezwolenie MRiRW na obrót i stosowanie.  Ponadto, preparaty te muszą być zaopatrzone w polskojęzyczną etykietę. Preparaty zaopatrzone w etykietę obcojęzyczną lub etykietę zastępczą, są preparatami nielegalnymi, a co najważniejsze - ze względu na niewiadomy skład mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, czyli konsumentów opryskanych nielegalnymi preparatami warzyw i owoców, a także dla zwierząt oraz środowiska.

Każdy przypadek oferowania do sprzedaży lub stosowania nielegalnego środka ochrony roślin należy zgłaszać do najbliższego Oddziału lub Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu lub pod adres internetowy: