26 Listopada 2020

PRACOWNICY LABORATORIÓW OTRZYMALI INFORMACJĘ O WARUNKACH ZATRUDNIENIA, KTÓRE BĘDĄ OBOWIĄZYWAŁY OD 1 STYCZNIA 2021 R. Drukuj

Wejście w życie ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa wprowadziło zmiany w strukturze PIORiN. Najistotniejsza z nich wynika z art. 61 ust. 7, stanowiącego iż z dniem 1 stycznia 2021 r.,  pracownicy Laboratorium Wojewódzkiego oraz Laboratorium Oceny Nasion, stają się pracownikami Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Wcześniej jednak muszą zostać spełnione obowiązki wynikające z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1320), dotyczące zmiany pracodawcy. Jest to między innymi obowiązek poinformowania pracowników zmieniających pracodawcę, o warunkach nowego zatrudnienia.

W związku z powyższym, w siedzibie WIORiN w Poznaniu odbyły się spotkania, w trakcie których Wojewódzki Inspektor Adam Błochowiak wręczył  pracownikom obu laboratoriów - w imieniu Głównego Inspektora Pana Andrzeja Chodkowskiego - pisemne informacje dotyczące warunków nowego zatrudnienia. Pracownicy zapoznali się z przedstawionymi dokumentami i potwierdzili ich otrzymanie. Spotkania odbyły się przy zachowaniu obowiązujących zasad bezpieczeństwa.

 

 

 

 

Wszelkie treści zamieszczone na tej stronie internetowej (teksty, zdjęcia itp.) podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim  i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019, poz. 1231 z późn. zm.). WIORiN wyraża zgodę na wykorzystanie całości lub części powyższej informacji, pod warunkiem podania źródła i odnośnika do adresu strony internetowej http://piorin.gov.pl/wiorin/wielkopolskie