15 Października 2019

Podsumowanie międzynarodowych badań biegłości, w których brało udział Laboratorium Oceny Nasion (LON) w Poznaniu Drukuj

Jednym z wymagań akredytacyjnych dla Laboratorium jest aktywny udział w badaniach biegłości. Dotyczy to zarówno akredytacji Laboratorium w PCA, jak i w ISTA. LON w Poznaniu posiada akredytację w ISTA od 2000 r. i w PCA od 2010 r. Akredytacja jest formalnym potwierdzeniem kompetencji technicznych Laboratorium w zakresie wykonywanych analiz.

Badania biegłości przygotowywane są przez Komitety Techniczne ISTA i bierze w nich udział od 40 do 200 laboratoriów z całego świata. Celem badań biegłości jest sprawdzenie i potwierdzenie kompetencji danego laboratorium do wykonywania analiz. Co roku odbywają się 3 rundy badań, które obejmują różne analizy i gatunki (każdorazowo 3 próbki nasion). Laboratorium Oceny Nasion w Poznaniu, zgodnie z posiadanym zakresem akredytacji, bierze udział w oznaczaniu czystości nasion (Purity), oznaczaniu obecności innych nasion w sztukach (Other Seed), oznaczaniu zdolności kiełkowania (Germination), wilgotności (Moisture), żywotności (Viability) oraz zdrowotności (Seed Health). Obecnie w Laboratorium trwa ocena próbek dotyczących badania biegłości rzepaku PT 19-2 Brassica napus w zakresie oznaczania czystości, obecności innych nasion, zdolności kiełkowania i żywotności. Od 2020 r. ISTA planuje również badania biegłości w zakresie oznaczania masy 1000 nasion.

Wyniki badań biegłości oceniane są przez ISTA w 4-stopniowej skali: A - excellent performance (doskonale), B - good performance (dobrze), C - minimum performance (dostatecznie), BMP – below minimum performance (poniżej minimalnych oczekiwań). Laboratorium otrzymuje bieżące raporty z badań biegłości oraz okresowe podsumowania (Overview).

Laboratorium Oceny Nasion w Poznaniu od lat otrzymuje najwyższe oceny (A) we wszystkich rundach badań biegłości, obejmujących różne gatunki i analizy. Potwierdza to najwyższe kompetencje personelu w zakresie wykonywania analiz nasion. Doskonałe wyniki badań biegłości pozwalają również na zdobycie i ugruntowanie zaufania klientów do wyników przeprowadzanych analiz oraz tworzą i ugruntowują pozytywny wizerunek naszego Laboratorium oraz Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w kraju i na świecie.