01 Października 2019

Ocena Laboratorium Wojewódzkiego przez Polskie Centrum Akredytacji Drukuj

Była to ponowna ocena rozpoczynająca kolejny już 4 cykl akredytacji, która stanowiła ogromne wyzwanie dla Laboratorium, gdyż wiązała się nie tylko z przedłużeniem akredytacji na kolejne 4 lata ale także z potwierdzeniem spełnienia wymagań znowelizowanej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

W ciągu 2 dni audytorzy PCA wnikliwie przeanalizowali prawidłowość wdrożenia znowelizowanych wymagań, a także ocenili kompetencje Laboratorium do wykonywania badań w dotychczasowym zakresie akredytacji.

Ogromny wysiłek włożony przez pracowników we wdrożenie wymagań znowelizowanej normy, a także zaangażowanie w bieżące wykonywanie działalności laboratoryjnej, zaowocowały pozytywnym wynikiem oceny, w trakcie której nie stwierdzono żadnych niezgodności, a jedynie sformułowano 2 spostrzeżenia.

Audytor wiodący w imieniu zespołu oceniającego stwierdził, że Laboratorium spełnia wymagania akredytacyjne określone w normie PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, a zespół oceniający pozyskał dowody z oceny uzasadniające zaufanie do kompetencji Laboratorium AB 845 w zakresie posiadanej akredytacji.

Serdecznie gratulujemy pracownikom LW i dziękujemy za ogromny wysiłek i zaangażowanie w ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania w Laboratorium


lista aktualności