03 Października 2019

O NOWYM PRAWIE FITOSANITARNYM NA AGO SHOW W BEDNARACH – KONFERENCJA PIORIN Drukuj

W dniach 19-22 września 2019 r. w Bednarach k. Poznania odbyła się  XXI Międzynarodowa  Wystawa  Rolnicza AGRO SHOW. W tym roku nowością na wystawie była zorganizowana wspólnie z Polską Izbą Gospodarczą konferencja PIORiN, która poświęcona była najważniejszym obecnie tematom związanym z ochroną roślin i nasiennictwem oraz stoisko Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu.

Konferencję otworzył Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa Andrzej Chodkowski wraz z Józefem Dworakowskim, prezesem zarządu Polskiej Izby Maszyn i Urządzeń Rolniczych. Główny Inspektor podkreślił ważny moment, w którym się obecnie znajdujemy a mianowicie wejście w życie nowych przepisów Unii Europejskiej w zakresie zdrowia roślin i wdrożenie ich w życie. Temat ten rozwinęła Katarzyna Radziejewska – kierownik Działu Nadzoru Fitosanitarnego WIORiN w Poznaniu, która przedstawiła prezentację pod tytułem: Nowe przepisy w zakresie zdrowia roślin oraz urzędowej kontroli żywności. Nowe przepisy wejdą w życie 14 grudnia 2019 r. Wraz z tą datą m.in. znacznie rozszerzy się zakres podmiotów, które będą podlegały wpisowi do tzw. rejestru podmiotów profesjonalnych prowadzonego przez wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu, zwiększy się zakres towarów, które będą musiały być zaopatrzone w paszport roślin przed ich wprowadzeniem do obrotu, nałożone zostaną nowe obowiązki dla podmiotów importujących towary do Unii Europejskiej oraz eksportujących do państw trzecich.

Joanna Tumińska – dyrektor Biura Ochrony Roślin i Techniki w Głównym Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa przedstawiła temat dotyczący nadzoru nad obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin. Podkreśliła iż w obecnych czasach produkcja żywności i pasz pochodzenia roślinnego wspierana jest stosowaniem środków ochrony roślin. Biorąc pod uwagę fakt, że jakość produkowanej żywności jest zagadnieniem priorytetowym, niezmiernie ważnym dla społeczeństwa, konieczne jest aby przepisy prawne dotyczące prawidłowego stosowania pestycydów były bezwzględnie przestrzegane.

Konferencję zakończyło wystąpienie Ewy Sadowskiej - Głównego Specjalisty w Biurze Nasiennictwa GIORiN, która omówiła znaczenie oceny polowej i laboratoryjnej materiału siewnego w aspekcie wpływu na opłacalność upraw poprzez zbiór dobrej jakości, tożsamego odmianowo i wysokiego plonu. Wskazała też na dodatkową korzyść wynikającą z możliwości uzyskania dopłat do użytego do siewu materiału siewnego.

Przy stoisku Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu jak zwykle nie brakowało zwiedzających zainteresowanych tematami dotyczącymi nasiennictwa, stosowana środków ochrony roślin oraz nowych przepisów z zakresu zdrowia roślin. Pracownicy WIORiN w Poznaniu udzielali wszelkich informacji i wyjaśnień w konkretnych, czasem bardzo specyficznych przypadkach oraz wręczali ulotki zainteresowanym. Oprócz informacji merytorycznych na odwiedzających stoisko PIORiN czekały inne atrakcje, przede wszystkim tradycyjne już ciasteczka „Piorinki”, precyzyjnie ozdobione i zaopatrzone w nasze inspekcyjne barwy, a także krówki, owoce i upominki z emblematem PIORiN. Stoisko nasze ozdabiał także ul pszczeli w barwach PIORiN. Tradycyjnie symbolizował on troskę naszego urzędu o dobro pszczół. Kontrole podejmowane przez naszych inspektorów w gospodarstwach rolnych mają na celu zwrócenie szczególnej uwagi rolników na wykonywanie zabiegów środkami ochrony roślin w sposób bezpieczny dla zapylaczy, naszych małych przyjaciół.

Zarówno stoisko WIORiN w Poznaniu jak i konferencja cieszyły się dużym zainteresowaniem zwiedzających.