19 Listopada 2020

MATERIAŁ SIEWNY ZBÓŻ Z UKRAINY Drukuj

W dniu 21 października 2020 r. przyjęto decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1544, zmieniającą decyzję Rady 2003/17/WE w odniesieniu do równoważności przeprowadzanych na Ukrainie inspekcji polowych upraw nasiennych roślin zbożowych i w sprawie równoważności materiału siewnego roślin zbożowych wyprodukowanego na Ukrainie. Zgodnie z zapisami cytowanej wyżej Decyzji, od dnia 15 listopada 2020 roku dozwolony jest przywóz z Ukrainy na teren Unii Europejskiej  materiału siewnego roślin zbożowych. Komisja Europejska uznała, że inspekcje polowe upraw nasiennych roślin zbożowych oraz pobieranie próbek i urzędowe badania pokontrolne materiału siewnego zbóż są na Ukrainie wykonywane w sposób właściwy, a organy krajowe odpowiedzialne za system certyfikacji zostały uznane za kompetentne. Powyższe ustalenia pozwoliły na uznanie materiału siewnego roślin zbożowych wytworzonego na Ukrainie, za równoważny z materiałem pochodzącym z terenu UE i zgodny z wymaganiami unijnymi.

Materiał siewny pochodzący z reprodukcji w kraju trzecim może być reeksportowany na teren Unii Europejskiej pod warunkiem zaopatrzenia w pełną dokumentację OECD, musi zatem posiadać  certyfikat oceny polowej, świadectwo jakości oraz etykietę OECD. Może to być jednak wyłącznie materiał siewny odmiany zarejestrowanej we wspólnotowym katalogu odmian lub w krajowym rejestrze państwa członkowskiego. Materiał siewny wprowadzany do obrotu na terenie Unii Europejskiej musi być zaetykietowany zgodnie z przepisami UE.  

 

Autor tekstu: Maria Szczepanek

Autor zdjęć: Aleksandra Żurawska-Kordeczka

 

Wszelkie treści zamieszczone na tej stronie internetowej (teksty, zdjęcia itp.) podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim  i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019, poz. 1231 z późn. zm.). WIORiN wyraża zgodę na wykorzystanie całości lub części powyższej informacji, pod warunkiem podania źródła i odnośnika do adresu strony internetowej http://piorin.gov.pl/wiorin/wielkopolskie