11 Lutego 2021

KONFERENCJA OCHRONY ROŚLIN – 61. SESJA NAUKOWA IOR-PIB ROZPOCZĘTA Drukuj

61. Sesja Naukowa odbywa się w dniach 10-12.02.2021 r. W tym roku, wyjątkowo ze względów epidemicznych, zorganizowana została w trybie online, lecz zmiana ta nie spowodowała mniejszego zainteresowania tym wydarzeniem a można nawet powiedzieć, że wręcz przeciwnie. Tematem przewodnim tegorocznej Sesji Naukowej IOR-PIB są nowe strategie ochrony roślin i to właśnie im poświęcony był uroczysty panel otwierający 61. Sesję Naukową. Patronatem honorowym konferencję objęli Ministrowie: Grzegorz Puda – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Michał Kutyka – Minister Klimatu i Środowiska. Konferencja rozpoczęła się 10 lutego o godzinie 10.00. Obrady otworzył prof. dr hab. Marek Mrówczyński dyrektor Instytutu podkreślając szczególną rolę nauki wychodzącej naprzeciw potrzebom praktyki rolniczej i doradztwa rolniczego w obliczu zaplanowanego przez Komisję Europejską „Europejskiego Zielonego Ładu”, którego jednym z planów jest strategia „Od pola do stołu” ang. „From field to fork” zakładająca m in. zmniejszenie zużycia środków ochrony roślin o 50%. Wagę wdrożenia w życie tej strategii podkreślali kolejni prelegenci: pani Anna Gembicka Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Giuseppe Stancanelli z EFSA, Jan Krzysztof Ardanowski - Przewodniczący Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy Prezydencie RP oraz Michał Rzytki Dyrektor Departamentu Jakości Żywności i Bezpieczeństwa Produkcji Roślinnej MRiRW i Nina Dobrzyńska Dyrektor Departamentu Klimatu i Środowiska MRiRW. Andrzej Chodkowski Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa przedstawił jakie cele i sposoby działania planuje podjąć PIORiN w świetle omawianych strategii. Jednym z kierunków działań jest usprawnienie pracy inspektorów poprzez wykorzystanie dronów w ich codziennej pracy.

O działaniach PIORiN mowa była także w drugiej części obrad tego dnia, który w całości poświęcony został Inspekcji. Panel poprowadził Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa Adam Błochowiak. W trakcie tego spotkania poruszonych zostało wiele zagadnień obecnie podejmowanych i realizowanych przez PIORiN. Od nowego prawa zdrowia roślin UE i związanych z nim działań mających na celu wykrywanie agrofagów, poprzez nowe  metody badań ziemniaków czy inne podejście do badań środków ochrony roślin aż po kontrole prowadzone w systemie zdalnym i wykorzystywanie metod teledetekcji w ocenie zachwaszczenia plantacji lub w procesie kwalifikacji materiału siewnego. Te zagadnienia to tylko część z szerokiego spektrum tematów, z którymi mierzy się obecnie Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

W panelu wziął także udział nasz inspekcyjny kolega – kierownik Oddziału we Wrześni – dr inż. Radosław Grychowski, który przedstawił prezentację pt.  Możliwości wykorzystania metod teledetekcyjnych w ocenie zachwaszczenia upraw. Współautorem prezentacji jest dr hab. Roman Kierzek, prof. IOR – PIB. W trakcie swojego wystąpienia prelegent przedstawił wyniki przeprowadzonych z wykorzystaniem dronów badań dotyczących możliwości i sposobu wykonywania obserwacji pól pod kątem zachwaszczenia, kondycji roślin oraz występujących zagrożeń na polu oraz idącej za tym możliwości podejmowania dalszych decyzji dotyczących działań zaradczych.

Pierwszy dzień obrad w ramach Konferencji Ochrony Roślin – 61. Sesji Naukowej IOR-PIB w trybie online był bardzo udany. Ze względu na wyjątkową sytuację pracownicy WIORiN w Poznaniu wysłuchali wykładów w trybie zdalnym w różnych lokalizacjach. Należy podkreślić świetną organizację i bezproblemowe połączenie działań stacjonarnych z wystąpieniami zdalnymi z różnych stron Polski. Serdecznie gratulujemy organizatorom.

 

Autor tekstu: Paulina Migdalska-Kustosik

Autorzy zdjęć: Adam Błochowiak, Katarzyna Florczyk, Paulina Migdalska-Kustosik, Radosław Grychowski

 

Wszelkie treści zamieszczone na tej stronie internetowej (teksty, zdjęcia itp.) podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim  i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019, poz. 1231 z późn. zm.). WIORiN wyraża zgodę na wykorzystanie całości lub części powyższej informacji, pod warunkiem podania źródła i odnośnika do adresu strony internetowej http://piorin.gov.pl/wiorin/wielkopolskie