07 Stycznia 2021

INFORMACJA W SPRAWIE ZMIANY ORGANIZACJI BADAŃ LABORATORYJNYCH PIORIN Drukuj

Wojewódzki Inspektorat w Poznaniu informuje, że z dniem 1 stycznia 2021 r. nastąpiła zmiana struktury organizacyjnej Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa polegająca na zmianie podległości laboratoriów. Wszystkie laboratoria Inspekcji obecnie podlegają Głównemu Inspektorowi Ochrony Roślin i Nasiennictwa. W związku z tym począwszy od 4 stycznia 2021 roku badania laboratoryjne roślin, produktów roślinnych i przedmiotów na obecność agrofagów oraz ocena laboratoryjna nasion będą przeprowadzane w laboratoriach, wchodzących w skład Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie. Dyrekcja Centralnego Laboratorium Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa ma siedzibę w Toruniu. Laboratoria działające do końca grudnia ubiegłego roku w strukturze Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu stały się komórkami organizacyjnymi Centralnego Laboratorium GIORiN w Toruniu. Laboratorium Oceny Nasion jest obecnie Referencyjnym Laboratorium Oceny Nasion, a Laboratorium Wojewódzkie – fitosanitarne - jest Oddziałem Centralnego Laboratorium.  Wykaz całej krajowej sieci laboratoriów PIORiN, w tym dane kontaktowe oraz informacje dotyczące oferty badawczej i zakresu akredytacji badań prowadzonych w laboratoriach Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa, dostępne są na stronie Inspekcji (GIORiN), w zakładce „Działalność Laboratoryjna”, lub na stronie internetowej każdego wojewódzkiego inspektoratu ochrony roślin i nasiennictwa w zakładce „Laboratorium”. Na stronie GIORiN w zakładce „Materiały do pobrania”, są zamieszczone aktualne wnioski, zlecenia i zapotrzebowania na badania laboratoryjne. Informujemy, że próbki do badań fitosanitarnych, pobrane przez naszych inspektorów na terenie Wielkopolski, w ramach kontroli urzędowych powinny być dostarczane do Oddziału Centralnego Laboratorium w Poznaniu, natomiast próby nasion do Referencyjnego Laboratorium Nasiennego.

Przedsiębiorcy i inne podmioty, które mają zamiar zlecić badanie w ramach usługi, prosimy w pierwszej kolejności o kontakt mailowy lub telefoniczny z Centralnym Laboratorium, które wskaże laboratorium, do którego należy dostarczyć próbki.

Szczegółowych informacji mogą również udzielić pracownicy wszystkich oddziałów WIORiN na terenie Wielkopolski.

 

Wszelkie treści zamieszczone na tej stronie internetowej (teksty, zdjęcia itp.) podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim  i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019, poz. 1231 z późn. zm.). WIORiN wyraża zgodę na wykorzystanie całości lub części powyższej informacji, pod warunkiem podania źródła i odnośnika do adresu strony internetowej http://piorin.gov.pl/wiorin/wielkopolskie