19 Kwietnia 2019

Audit PCA w Laboratorium Oceny Nasion Drukuj

W dniu 2 kwietnia 2019 r. Laboratorium Oceny Nasion WIORiN w Poznaniu jako pierwsze w strukturach PIORiN, przeszło ocenę kompetencji w odniesieniu do wymagań znowelizowanej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

Audit został przeprowadzony przez zespół auditorów powołany przez Polskie Centrum Akredytacji.

Auditorzy pozytywnie ocenili dokumentację dotyczącą nowych obszarów wymaganych normą związanych m. in. z bezstronnością, oceną ryzyk i szans oraz podejściem procesowym. Audit potwierdził doświadczenie laboratorium w obszarze wykonywanych badań objętych Zakresem Akredytacji nr AB 1204. Wysokie kompetencje i biegłość personelu w wykonywaniu analiz zapewniają, że badania przeprowadzone są rzetelnie, obiektywnie i bezstronnie.

 

Autor: Katarzyna Nowak