06 Czerwca 2020

5 CZERWCA - ŚWIATOWY DZIEŃ ŚRODOWISKA Drukuj

Światowy Dzień Środowiska ustanowiony został przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w trakcie Konferencji Sztokholmskiej w 1972 i obchodzony jest corocznie właśnie 5 czerwca. Celem jest przypomnienie głównych haseł Konferencji dotyczących zgodności rozwoju cywilizacji z rozwojem ekologicznym otaczającego świata. Hasłem przewodnim, pod którym toczyły się obrady było „Mamy tylko jedną ziemię”. Podczas obrad ochrona środowiska podniesiona została do rangi podstawowej funkcji państwa. To wtedy pojawił się termin polityka ochrony środowiska. Warto przypomnieć także, że Konferencja Sztokholmska w 1972 roku doprowadziła do ustanowienia programu ONZ dedykowanego środowisku naturalnemu człowieka - Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych (UN Environment). Już wtedy zwracano uwagę i dyskutowano związki między prawami człowieka, zdrowiem oraz ochroną środowiska. Ostatecznie na zakończenie Konferencji uczestnicy ogłosili, że:

Człowiek jest zarówno elementem przyrody, jak i siłą sprawczą kształtującą otoczenie, które go utrzymuje przy życiu i inspiruje go do intelektualnego, moralnego, społecznego i duchowego rozwoju. (...) Oba aspekty środowiska człowieka: naturalne i stworzone przez człowieka, mają zasadnicze znaczenie dla jego dobrego samopoczucia i korzystania z podstawowego prawa człowieka – prawa do życia jako takiego.”

Deklaracja Sztokholmska Konferencji Narodów Zjednoczonych o Środowisku Człowieka, 16 czerwca 1972 r., U. N. Doc. A / .CONF.48 / 14 / Rev.1 at 3 (1973).,

            Przy okazji tak ważnego dnia warto pomyśleć, co każdy z nas może zrobić dla środowiska. Zarówno z punktu działalności rolniczej, jak i naszej codziennej. Podczas różnych przeprowadzanych na co dzień kontroli, jako inspektorzy, spotykamy się z problemami związanymi ze złym zagospodarowaniem opakowań po środkach ochrony roślin. Niestety, do częstych należą widoki opakowań rozrzuconych pod płotem lub na polu zarówno na terenie gospodarstw, jak i sklepów sprzedających środki ochrony roślin. A przecież to właśnie opakowania zawierające resztki  preparatów mogą spowodować skażenia punktowe gleby i w konsekwencji wód powierzchniowych i podziemnych. Warto pamiętać, że środek uwolniony do środowiska krąży w nim i wpływa negatywnie na inne organizmy, w tym także na ludzi.

            Niestety, nie zawsze o tym pamiętamy także my, czyli mieszkańcy mniejszych czy większych miast. Na terenach leżących w bliskim sąsiedztwie aglomeracji miejskich, przy intensywnie użytkowanych drogach, zaobserwować można smutne widoki wyrzucanych śmieci, worków a w czasie obecnie trwającej epidemii rękawiczek, maseczek z tworzyw sztucznych rzuconych bezpośrednio na pole uprawne, na którym rosną już rośliny, a także w lasach i parkach. Warto uświadomić sobie, że chcąc jeść na co dzień dobrej jakości pożywienie, sami możemy dbać o jego jakość pilnując, aby śmieci i opakowania, w tym po środkach ochrony roślin, trafiały do odpowiednich i przeznaczonych do tego celu worków i pojemników, a nie na pola!!

 

 

 

 

Autor tekstu i zdjęć: dr inż. Paulina Migdalska-Kustosik

 

Wszelkie treści zamieszczone na tej stronie internetowej (teksty, zdjęcia itp.) podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim  i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019, poz. 1231 z późn. zm.). WIORiN wyraża zgodę na wykorzystanie całości lub części powyższej informacji, pod warunkiem podania źródła i odnośnika do adresu strony internetowej http://piorin.gov.pl/wiorin/wielkopolskie