26 Sierpnia 2019

32 KONGRES MIĘDZYNARODOWEGO ZWIĄZKU OCENY NASION – ISTA Drukuj

W dniach 24 czerwca - 5 lipca 2019 r. w Hyderabad w Indiach odbył się 32. Kongres Międzynarodowego Związku Oceny Nasion – ISTA. Akredytacja Laboratorium Oceny Nasion WIORiN w Poznaniu w ISTA  pozwala na wydawanie Międzynarodowych Świadectw  Oceny Partii Nasion ISTA – tzw. świadectw „orange” uznawanych w międzynarodowym obrocie materiałem siewnym oraz etykiet OECD. W konsekwencji zwiększa to konkurencyjność na rynkach całego świata polskich, w tym zwłaszcza wielkopolskich, przedsiębiorców produkujących materiał siewny.

Polskę na kongresie reprezentowały, delegowane przez Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Pani Magdalena Czarny -  przedstawiciel Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Pani Irena Gera - członek stały ISTA, Kierownik akredytowanego przez  ISTA Laboratorium Oceny Nasion WIORIN w  Poznaniu,  a także audytor techniczny ISTA.

Tegoroczny Kongres ISTA był pierwszym w historii organizowanym na kontynencie azjatyckim. W kongresie uczestniczyło ponad 500 uczestników w tym bardzo liczna grupa reprezentująca przemysł nasienny Indii. Patronem kongresu był Departament Rolnictwa i Współpracy Rządu Telangany oraz Ministerstwa Rolnictwa Indii. W spotkaniu licznie uczestniczyli przedstawiciele najwyższych władz stanu Telagana, w tym gubernator stanu, Pan Ekkadu Srinivasan Lakshmi Narasimhan, premier, Pan Kalvakuntla Chandrashekar Rao i przedstawiciele  ministerstwa  rolnictwa. Kongresowi towarzyszyły targi przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych branży nasiennej.

W trakcie konferencji odbyły się: sympozjum naukowe obejmujące zagadnienia nowoczesnych technologii i metod badania nasion, połączone seminarium ISTA, OECD          i UPOV,  sprawozdania komitetów roboczych ISTA oraz posiedzenie Zwyczajne ISTA. W trakcie Posiedzenie Zwyczajnego ISTA przyjęte zostały zmiany w Międzynarodowych Przepisach Oceny Nasion, które będą obowiązywały od 1 stycznia 2020 r. Nastąpiło również oficjalne przejęcie funkcji Prezydenta ISTA przez Pana Steva Jonesa (Kanada). Wybrany został także nowy vice Prezydent ISTA, Pan Keshavulu Kunusoth (Indie) oraz członkowie Komitetu Wykonawczego ISTA: Ignacio Aranciaga (Argentyna), Valerie Cockerell (Wielka Brytania), Sylvie Ducournau (Francja), , Berta Killermann (Niemcy), Claid Mujaju (Zimbabwe), Leena Pietilä (Finlandia), Rita Zecchinelli (Włochy).

Konferencję zakończyła wizyta techniczna w ICRISTAT - międzynarodowym instytucie badawczym ds. półpustynnych tropikalnych upraw, w tym w regionalnym banku genów prowadzonym przez instytut, a także akredytowanym przez ISTA laboratorium firmy nasiennej Naziveeda Seeeds Limited.