Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

PIORIN

Pracownia oceny nasion - wiorin olsztyn


fax: 89 534-36-23

 

Anna Krakowiak
p. o. z-cy kierownika laboratorium
tel. 89 538-88-06

Anna Jednacz
st. specjalista

tel. 89 539-06-90

Danuta Welc
specjalista

tel. 89 539-06-90

Pracownia Oceny Nasion w Olsztynie wykonuje badania laboratoryjne nasion metodami określonymi w Międzynarodowych Przepisach Oceny Nasion ISTA zgodnie z aktualną „Listą metod badań Laboratorium” na podstawie zlecenia.

 

Wysokość opłat regulują:

  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie opłat związanych z oceną materiału siewnego (Dz. U. 2015 poz. 88),
  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie stawek opłat usługi świadczone przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz za wydawanie etykiet, paszportów roślin i plomb urzędowych. (Dz.U. Nr 122, poz. 789 ze zmianami).
Zgłoś błąd