Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

PIORIN

W WIORiN w Olsztynie badania laboratoryjne z zakresu ochrony roślin wykonywane są w dwóch pracowniach: Laboratorium Fitosanitarnym w Olsztynie (LFO) i Laboratorium Rejonowym w Elblągu (LRE).

 

Badania w Laboratorium wykonywane są w oparciu o wytyczne opracowane przez Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa na podstawie standardów Europejskiej i Śródziemnomorskiej Organizacji Ochrony Roślin (European and Mediterranean Plant Protection Organization - EPPO), Dyrektyw UE oraz innych uznanych metodyk.

 

Wybór metody badawczej oraz zakres prowadzonych badań uzależniony jest od: rodzaju i przeznaczenia materiału roślinnego, zakresu roślin żywicielskich, podejrzenia o porażenie, wymagań fitosanitarnych kraju przeznaczenia przesyłki (w przypadku eksportu) oraz wymagań jakościowych. Wszystkie badania wykonywane przez Laboratorium, które są objęte systemem zarządzania zgodnym z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących” określone są w Liście metod badań Laboratorium.

 

Próbki pobrane i dostarczone przez klienta zewnętrznego badane są odpłatnie na zlecenie. Wysokość opłat reguluje Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie stawek opłat za usługi świadczone przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz za wydawanie etykiet, paszportów roślin i plomb urzędowych. (Dz.U.122 poz.789 ze zm.).

Laboratorium fitosanitarne - Olsztyn


fax: 89 534-36-23

 

Iwona Więcek
kierownik

tel. 89 538-88-01

Renata Bela
st. asystent - bakteriologia

tel. 89 538-88-00

Kamilla Koźmińska
st. specjalista - mikologia

tel. 89 538-88-01

Katarzyna Maląg-Czaplicka
st. specjalista - nematologia, entomologia, herbologia, techniki molekularne

tel. 89 538-88-01

Barbara Wojciechowska-Koszałka

st. specjalista- bakteriologia, wirusologia

tel. 89 538-88-01

Agnieszka Krajewska-Chomik

asystent - nematologia, entomologia, herbologia

 

Małgorzata Jaczewska

laborant

 

laboratorium rejonowe - Elbląg


tel/fax: 55 234-01-95


 

Sabina Tchórzewska
gł. specjalista - wirusologia

 

Grażyna Maciejewska
pracownik tech.

 

Joanna Nikadon
st. asystent - nematologia, entomologia, herbologia

 

Urszula Szaruga
st. specjalista - bakteriologia

 

Magdalena Szulc
asystent - mikologia
 
Zgłoś błąd