Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

PIORIN

 

 

Głównym celem działalności Laboratorium jest realizacja badań na najwyższym poziomie, prowadząca do uzyskiwania ważnych, terminowych i rzetelnych wyników badań, spełnienia wymagań i oczekiwań klientów oraz wymagań prawnych i organu akredytującego.

 

Laboratorium Wojewódzkie posiada wdrożony System Zarządzania zgodny z wymaganiami międzynarodowej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”.

 

Od dnia 07.05.2010 Laboratorium posiada Certyfikat akredytacji AB 1180 przyznany przez Polskie Centrum Akredytacji, który stanowi formalne potwierdzenie kompetencji w zakresie wykonywanych badań. Akredytowana działalność określona została w Zakresie Akredytacji.

 

Poziom usług jest nieustannie monitorowany m.in. drogą analizy ankiety oceny usług. Opinie i uwagi Klientów są wykorzystywane do doskonalenia Systemu Zarządzania.

Zgłoś błąd