Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

 

 

 

System Zarządzania Laboratorium

Laboratorium Wojewódzkie posiada wdrożony System Zarządzania zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005 +Ap1:2007 "Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących". W dniu 07.05.2010 Laboratorium uzyskało Certyfikat Akredytacji laboratorium badawczego nr AB 1180 nadanym  przez Polskie Centrum Akredytacji. Akredytowana działalność określona jest w Zakresie Akredytacji.
 

Zgodnie z Polityką Jakości  działalność Laboratorium ukierunkowana jest na osiąganie i utrzymywanie wysokiego poziomu jakości pracy na wszystkich etapach realizowanych zadań, zgodnie z obowiązującym prawem i pełną odpowiedzialnością oraz stosowanie dobrej praktyki w usługach świadczonych Klientom.


Poziom usług jest nieustannie monitorowany m.in. drogą analizy ankiety oceny usług. Opinie i uwagi Klientów są wykorzystywane do doskonalenia Systemu Zarządzania Laboratorium.

 

Zgłoś błąd