19 Maja 2020

Badanie i kalibracja opryskiwaczy Drukuj

W okresie obowiązywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz w okresie 30 dni od dnia odwołania tych stanów dopuszcza się używanie do wykonania zabiegów z zastosowaniem środków ochrony roślin sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin niespełniającego wymagań określonych w art. 48 ust. 2 lub 4 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin, jeżeli:

  1. sprzęt ten przed ogłoszeniem tych stanów został poddany okresowym badaniom w celu potwierdzenia sprawności technicznej, o których mowa w art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin, albo
  2. pierwsze badanie w celu potwierdzenia sprawności technicznej tego sprzętu powinno zostać przeprowadzone w okresie trwania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

 

Pamiętać jednak należy o kalibracji opryskiwacza. Jest to podstawowy wymóg Integrowanej Ochrony Roślin i czynność, która ma istotny wpływ na wydajność zabiegu ochrony roślin w polu i jego skuteczność. Kalibracja opryskiwacza pozwala na efektywne wykonanie zabiegów, a przy tym chroni przed uszkodzeniem maszyny wskutek nieprawidłowego ustawienia jej parametrów roboczych.

Pliki do pobrania


lista aktualności