02 Kwietnia 2019

Instrukcje i poradniki dotyczące pracy w systemie TRACES

Ogólne informacje

 

  1. Przewodnik po systemie TRACES omawiający wszystkie funkcje systemu: TNT Quick Reference Guide CHEDPP 1.0.2
  2. Prezentacja dotycząca systemu TRACES, omawiająca podstawowe zasady pracy w tym systemie: pobierz prezentacje

 

Wykaz poradników w zakresie pracy w systemie TRACES

 

  1. Jak utworzyć konto w systemie TRACES: http://piorin.gov.pl/traces/jak-zalozyc-konto-w-systemie-traces,2.html
  2. Wypełnianie części I dokumentu CHED-PP: https://webgate.ec.europa.eu/cfcas3/tracesnt-webhelp/Content/L_CHED-PP/PART%20I%20Dispatched%20Consignment.htm
  3. Utworzenie nowego dokumentu CHED-PP na bazie wcześniejszego dokumentu: https://webgate.ec.europa.eu/cfcas3/tracesnt-webhelp/Content/L_CHED-PP/Copy%20as%20new.htm
  4. Wyszukiwanie istniejącego już dokumentu CHED-PP: https://webgate.ec.europa.eu/cfcas3/tracesnt-webhelp/Content/L_CHED-PP/Search%20for%20a%20CHED-PP.htm

 

Materiały video

 

  1. Filmy prezentujące sposób pracy z dokumentami CHED-PP: https://webgate.ec.europa.eu/cfcas3/tracesnt-webhelp/Content/L_CHED-PP/Videos.htm