a b c d e f g h i k l ł m n o p r s ś u w z

Pojaw

Nowo wykryta populacja agrofaga, w tym wtargnięcie, albo nagły znaczący wzrost zadomowionej populacji agrofaga na określonym obszarze


Powrót do listy