a b c d e f g h i k l ł m n o p r s ś u w z

Podejście systemowe

Integracja różnych środków stosowanych w przypadku zagrożenia przez agrofaga, z których co najmniej dwa działają niezależnie i które łącznie pozwalają osiągnąć odpowiedni poziom ochrony przeciwko regulowanym agrofagom 


Powrót do listy