Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

PIORIN

Diagnostyka laboratoryjna prowadzona jest w oparciu o międzynarodowo uznane procedury, zgodne z dyrektywami Unii Europejskiej, zalecane przez Europejsko-Śródziemnomorską Organizację Ochrony Roślin (European and Mediterranean Plant Protection Organization EPPO) i Międzynarodowy Związek Oceny Nasion (International Seed Testing Association ISTA).

 

Laboratorium Wojewódzkie wykonuje badania próbek roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, w tym podłoży i  opakowań na obecność organizmów szkodliwych według metod badawczych, które stanowią usługę dostępną dla klienta w Laboratorium.

 

Wybór metod badawczych i zakres prowadzonych badań uzależniony jest od: rodzaju i przeznaczenia materiału, roślin żywicielskich, podejrzenia o porażenie, wymagań fitosanitarnych kraju przeznaczenia przesyłki, wymogów jakościowych. Laboratorium w zależności od wymagań klienta i specyfiki badań zawiera z klientem zlecenie na badania.

 

Laboratorium swoją współpracę z klientem opiera na pozyskiwaniu informacji, uwag i opinii w postaci ankiety. Zgromadzone informacje są analizowane i stanowią cenny materiał w procesie doskonalenia Systemu Zarządzania Laboratorium.

Zgłoś błąd