Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

PIORIN

Pracownia oceny nasion - wiorin katowice


fax: 32 351-24-44

 

Anna Kołtuniak

Starszy specjalista ds. laboratoryjnej oceny materiału siewnego

tel. 32 351-24-38

Anna Poterejko

Starszy specjalista ds. laboratoryjnej oceny materiału siewnego

tel. 32 351-24-38

Krystyna Brzęczek

Specjalista ds. laboratoryjnej oceny materiału siewnego

 

tel. 32 351-24-38

zakres działania Pracowni Oceny Nasion

Do zakresu działania Pracowni Oceny Nasion należy w szczególności:

 1. Ocena laboratoryjna materiału siewnego w obrocie krajowym i wystawianie stosownej dokumentacji w zakresie ustalonym przez Głównego Inspektora.
 2. Organizowanie i nadzorowanie pobierania prób do oceny tożsamości oraz przekazywanie ich do odpowiednich jednostek zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora.
 3. Wypełnianie i wydawanie etykiet urzędowych dla materiału siewnego wprowadzonego do obrotu oraz wydawanie plomb urzędowych – zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora.
 4. Opiniowanie wniosków przedsiębiorców o udzielenie akredytacji w zakresie wypełniania etykiet urzędowych dla materiału siewnego oraz kontrola prawidłowości wypełniania etykiet urzędowych przez upoważnione przedsiębiorstwa.
 5. Opiniowanie wniosków przedsiębiorców o udzielenie akredytacji w zakresie pobierania prób oraz wykonywania analiz laboratoryjnych materiału siewnego.
 6. Organizowanie szkoleń i przeprowadzanie egzaminów dla próbobiorców materiału siewnego i analityków nasiennych oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie .
 7. Nadzór nad pracą laboratoriów akredytowanych oraz próbobiorców urzędowych i akredytowanych,
 8. Przygotowanie materiałów szkoleniowych dla próbobiorców materiału siewnego i analityków nasiennych oraz upoważnień i decyzji akredytacyjnych.
 9. Wystawianie obciążeń finansowych za ocenę laboratoryjną, wydawane etykiety i plomby urzędowe oraz za informacje udzielane hodowcom.
 10. Prowadzenie archiwum prób.
 11. Udział w badaniach międzylaboratoryjnych.
 12. Utrzymanie i doskonalenie udokumentowanego Systemu Zarządzania Laboratorium.
Zgłoś błąd