Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

PIORIN

System Jakości

                               

 

 

Celem działania Laboratorium Wojewódzkiego WIORiN w Katowicach jest wykonywanie badań mających na celu wykrycie i identyfikację organizmów szkodliwych oraz ocenę materiału nasiennego w sposób gwarantujący zapewnienie wiarygodności  i obiektywności wyników badań.

Podstawowym celem realizowanej przez Laboratorium Wojewódzkie Polityki jest świadczenie wysokiej jakości usług. Dla zapewnienia wysokiego poziomu usług ustanowiono, wdrożono i utrzymywany jest System Zarządzania spełniający wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”. 

Podstawę budowania i umacniania zaufania Klientów do wyników badań stanowi Certyfikat Akredytacji, wydany przez Polskie Centrum Akredytacji.

Akredytowana działalność określona jest w Zakresie Akredytacji.

 

 

Zgłoś błąd