Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

PIORIN

Laboratorium Fitosanitarne - wiorin katowice


fax: 32 351-24-44

mobile: 533 322 512

 

Ilona Płonka
Kierownik Laboratorium Wojewódzkiego

tel. 32 351-24-15

Anna Pałka
Główny specjalista ds. wirusologicznych
tel. 32 351-24-15

Elżbieta Budzikur-Ramza

Starszy specjalista ds. mykologii

tel. 32 351-24-15 (19, 37)

Anna Gruszka

Starszy specjalista ds. nematologii i entomologii

tel. 32 351-24-15 (19, 37)

Klaudia Krajciczek

Starszy specjalista ds. wirusologii

tel. 32 351-24-15 (19)

Anna Darowska

Starszy specjalista ds. bakteriologii

tel. 32 351-24-15 (19)

Iwona Stefanides-Banaczek

Starszy specjalista ds. bakteriologii

tel. 32 351-24-15 (19, 37)

Ewa Lapczyk

Robotnik laboratoryjny

tel. 32 351-24-29

Zadania realizowane przez Laboratorium Fitosanitarne

Do zakresu działania Laboratorium Fitosanitarnego należy w szczególności:

 1. Wykonywanie badań próbek gleby, podłoży uprawowych,  roślin, produktów roślinnych i ich przetworów na obecność chorób, szkodników , chwastów i roślin pasożytniczych.
 2. Badanie stanu roślin, płodów rolnych i ich przetworów dla potrzeb obrotu wewnętrznego lub w celu wydania paszportu.
 3. Badanie stanu zdrowia roślin, płodów i ich przetworów przeznaczonych na eksport i importowanych.
 4. Przeprowadzanie oceny zdrowotności sadzeniaków ziemniaka w zakresie ustalonym przez Głównego Inspektora.
 5. Badanie zdrowotności materiału szkółkarskiego w zakresie ustalonym przez Głównego Inspektora.
 6. Prowadzenie dokumentacji w zakresie próbek przyjętych do badań oraz wydawanie sprawozdań z badań.
 7. Nadzór nad prowadzeniem hodowli i przechowywaniem organizmów kwarantannowych.
 8. Wdrażanie nowych metod badawczych.
 9. Udział w badaniach międzylaboratoryjnych.
 10. Zachowanie bezpieczeństwa fitosanitarnego oraz przestrzeganie przepisów BHP podczas wykonywania badań.
 11.  Utrzymanie i doskonalenie udokumentowanego Systemu Zarządzania Laboratorium.
Zgłoś błąd