03 Września 2021

Zmiany w prawie dot. zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się Pepino mosaic virus Drukuj

 

Informujemy, że w Dzienniku Ustaw z 2021 r. pod pozycją 1586  zostały opublikowany następujący tekst aktu prawnego:

 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2021 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się Pepino mosaic virus

 

Tekst można wydrukować ze strony: www.sejm.gov.pl