11 Sierpnia 2022

Zmiany w prawie dot. m.in. zezwoleń na wprowadzanie środków ochrony roślin do obrotu Drukuj

 

Informujemy, że w Dzienniku Ustaw z 2022 r. pod pozycją 1637 został opublikowany następujący tekst aktu prawnego:

 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności w zakresie zatwierdzania substancji czynnych, sejfnerów i synergetyków oraz czynności w zakresie zezwoleń na wprowadzanie środków ochrony roślin do obrotu, pozwoleń na handel równoległy oraz pozwoleń na prowadzenie badań

 

Tekst można wydrukować ze strony: www.sejm.gov.pl