Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

PIORIN

laboratorium wojewódzkie - wiorin kielce

e-mail:

tel. 41-361-07-86 wew. 220

 

Jolanta Kobus

Kierownik Laboratorium

tel. 41-361-07-86 wew. 230

Dorota Zielińska-Adamczyk

Z-ca kierownika

tel. 41-361-07-86 wew. 220

Ilona Witkowska
Starszy specjalista

tel. 41-361-07-86 wew. 220

Izabela Kaczmarczyk-Chrabąszcz
Specjalista

tel. 41-361-07-86 wew. 245

Agnieszka Oleś
Starszy asystent

tel. 41-361-07-86 wew. 212

Sylwia Bałchanowska
Starszy asystent
tel. 41-361-07-86 wew. 220
Iwona Pawłowska
Starszy asystent
tel. 41-361-07-86 wew. 245

Małgorzata Ferens

Asystent

tel. 41-361-07-86 wew. 212
Katarzyna Samiczak
Pracownik techniczny
tel. 41-361-07-86 wew. 246

Karolina Bilska-Sobala

Asystent

 

AKREDYTACJA:

Laboratorium Wojewódzkie wykonuje badania roślin, produktów roślinnych i przedmiotów mające na celu wykrycie i identyfikację organizmów szkodliwych. Sposób prowadzenia badań gwarantuje zapewnienie wiarygodności i obiektywności badań oraz spełnienie wymagań i oczekiwań naszych Klientów, organu akredytującego, jak również spełnienie wymagań prawnych.

Laboratorium posiada wdrożony System Zarządzania zgodny z wymaganiami międzynarodowej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”.

Od dnia 18.12.2019 Laboratorium posiada certyfikat akredytacji AB 1734 przyznany przez Polskie Centrum Akredytacji, który stanowi formalne potwierdzenie kompetencji w zakresie wykonywanych badań.

 

                 

 

DO ZAKRESU DZIAŁANIA LABORATORIUM WOJEWÓDZKIEGO NALEŻY:

- badanie próbek gleby, roślin, produktów roślinnych i przedmiotów w celu identyfikacji organizmów szkodliwych (kwarantannowych i nie kwarantannowych);

- ocena weryfikacyjna sadzeniaków ziemniaka;

- badanie próbek materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych w celu spełnienia wymagań jakościowych określonych Rozporządzeniem MRIRW;

- prowadzenie testów biologicznych i patogeniczności na roślinach wskaźnikowych;

- prowadzenie dokumentacji próbek przyjętych do badań oraz wydawanie sprawozdań, świadectw lub informacji z przeprowadzonych badań;

- wdrażanie nowych metod badania gleby, roślin, produktów roślinnych i przedmiotów według wytycznych Głównego Inspektora;

- doskonalenie systemu jakości laboratorium;

- szkolenie próbobiorców materiału siewnego i sadzeniaków ziemniaka w celu wydania upoważnienia lub akredytacji;

- kontrola nad pracą akredytowanych i upoważnionych próbobiorców;

- drukowanie etykiet urzędowych dla materiału siewnego roślin rolniczych i paszportów dla sadzeniaka ziemniaka;

- prowadzenie ewidencji etykiet urzędowych oraz rozliczeń z ich wykorzystania;

- wystawianie obciążeń finansowych za: pobieranie próbek, badania na zlecenie Klienta, ocenę laboratoryjną materiału siewnego i sadzeniaków ziemniaka, etykiet i paszportów;

- opiniowanie wniosków hodowców lub przedsiębiorców o udzielenie akredytacji do oceny laboratoryjnej materiału siewnego oraz sprawowania nadzoru i kontroli nad akredytowanymi laboratoriami;

- opiniowanie wniosków przedsiębiorców o udzielenie upoważnienia do drukowania etykiet urzędowych oraz nadzór nad upoważnionymi do drukowania podmiotami;

- sporządzanie okresowych sprawozdań z prowadzonej oceny laboratoryjnej;

- wykonywanie innych zadań zleconych przez Wojewódzkiego Inspektora.

Zgłoś błąd