16 Maja 2023

Zgłaszanie niewłaściwego stosowanie środków ochrony roślin. Drukuj

Jak doskonale zdajemy sobie wszyscy sprawę aby cieszyć się z uroków życia najpierw  należy zadbać o swoje zdrowie jak… i biznes. Dlatego też  Państwowa Inspekcja  Ochrony Roślin i Nasiennictwa, mając na względzie dobro i satysfakcje z pracy rolników, z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Zdrowia Roślin (12.05.2023 r.) zwraca uwagę, na powiązane ze sobą zdrowie roślin i zapylaczy. To dzięki pszczołom i innym owadom zapylającym oraz właściwemu stosowaniu środków ochrony roślin  w  uprawach, praca włożona w gospodarstwo daje swój owoc w postaci dochodów. 

Wiosna, przyroda budzi się do życia po zimowym śnie. Rośliny kwitną!  Sady mienią się kolorami wiosny i jej zapachami. Sielankowy obraz  zaprasza nas do relaksu w cieniu malowniczo kwitnących wiśni czy jabłoni, nasłuchiwania bzykania pracowitych pszczół i snucia planów na zagospodarowanie zysków otrzymanych ze sprzedanych płodów.  Tylko kocyk i relaksik…

Niestety, aby te pięknie kwitnące sady przyniosły oczekiwany przez sadownika plon i mogły cieszyć nas swoim wyglądem i urzekającym zapachem  niezbędne jest rozważne stosowanie środków ochrony roślin.

PIORiN staje w okresie wiosennym z koniecznością podjęcia kontroli interwencyjnych dotyczących zgłoszeń niewłaściwego stosowanie środków ochrony roślin, które zagrażają za równo zdrowiu i  życiu tak cennych dla planety zapylaczy jak i roślin a co za tym idzie i zdrowiu ludzkiemu. Aby uniknąć konsekwencji związanych z nieprzestrzeganiem przepisów ustawy o środkach ochrony roślin                                z dn.8 marca 2013 r.  (t.j. Dz. U.z 2023 poz.340)   oraz zasad integrowanej ochrony roślin należy pamiętać m. in. iż:

  1. środki wykorzystywane w gospodarstwie muszą pochodzić od zarejestrowanych dostawców, być dopuszczone do obrotu i stosowane zgodnie z etykietą,
  2. zabiegi musza być przeprowadzane z uwzględnieniem panujących warunków atmosferycznych, pory dnia oraz z zachowaniem bezpiecznych odległości za równo od cennych dla rolników pasiek, zbiorników wodnych jak i obszarów i obiektów nie bredzących celem zabiegów
  3. osoba wykonująca zabieg ukończyła szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin, a sprzęt używany podczas zabiegu został przebadany i skalibrowany itd.

Przestrzeganie m. in.  tych kilku podstawowych zasad zapewni zdrowie i bezpieczeństwo zapylaczy. Płody rolne opuszczające gospodarstwo i trafiające na stół konsumenta będą zdrowe i bezpieczne do spożyciu a wiadomo… jesteśmy tym co jemy…

Dlatego też PIORiN w związku z obchodami Międzynarodowego Dnia Zdrowia Roślin podkreśla znaczenie  dbałości i troski o bezpieczeństwo za równo zdrowia płodów rolnych jak i zapylaczy- bo to właśnie te dwie składowe w znacznej mierze przyczyniają się do satysfakcji Rolników, Sadowników i Ogrodników z pracy i wysiłku ,,włożonego w ziemię”.