29 Czerwca 2022

Szkolenie doskonalące kwalifikatorów urzędowych Drukuj

W dniu 21 czerwca 2022 r. w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Słupi Jędrzejowskiej odbyło się szkolenie doskonalające dla  kwalifikatorów plantacji nasiennych Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Szkolenie zorganizowane zostało przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach. W czasie spotkania w siedzibie SDOO kwalifikatorzy wymieniali się własnymi doświadczeniami i problemami pojawiającymi się w czasie lustracji. Przypomniane zostały główne zasady wykonywania oceny polowej oraz prawidłowego sporządzania dokumentacji.

Następnie przyszedł czas na szkolenie praktyczne na poletkach doświadczalnych z roślinami zbożowymi oraz bobowatymi. Pani Dyrektor Ewa Kotarska, wraz ze swoimi współpracownikami w bardzo ciekawy i jasny sposób podzieliła się swoja ogromna wiedza i doświadczeniem.

Jesteśmy przekonani, że Uczestnicy poszerzyli dotychczasową wiedzę oraz zdobyli nowe przydatne umiejętności w zakresie szeroko rozumianej oceny polowej plantacji nasiennych. Pragniemy bardzo podziękować Pani mgr inż. Ewie Kotarskej Dyrektor SDOO w Słupi za poświęcony czas i przygotowanie tego spotkania.